• okt
 • nov
 • dec
 • jan
 • feb
 • mar
 • apr
 • maj
 • jun
 • jul
 • aug
 • sep
 • okt
Sista svarsdatum för slutantagningsbeskedetSista dagen för elever att svara på sitt slutantagningsbesked.9 jul kl 23:59
Reservantagningen startarReservantagningen startar och Antagning Fyrbodal fyller på gymnasieskolornas eventuella lediga platser med elever som står i kö. Elever med reservplats meddelas så snart de tas in på önskad gymnasieutbildning.5 aug kl 8
Reservantagningen avslutasReservantagning till gymnasieskolor i Fyrbodals antagningsområde avslutas och elevinloggningen stängs.10 sep kl 16
Viktiga händelser och datum antagningsår 2020
Kommande händelse