Industritekniska programmet vänder sig till dig som vill arbeta med t.ex. produktframställning, driftsäkerhet, underhåll och svetsning inom teknisk industri. Du får lära dig om planering, design, tillverkning och drift. Du får lära dig att hantera avancerade tekniska system. Du lär dig använda industriell teknik och att delta produktion. Du får hantera utrustning, material och processer. Du lär dig om de olika produktionsleden, arbetets organisation, produktekonomi, användning av råvaror och energi, kvalitetssäkring och hur valet av material, metoder och teknik kan påverka samhälle och miljö. På programmet läggs stor vikt vid arbetsmiljöfrågor för att undvika arbetsskador och för att bygga upp en god hälsa.

Du kan börja jobba direkt efter utbildningen eller fortsätta studera inom Yrkeshögskolan. Du kan också välja att läsa extra kurser för att studera vidare på högskolan.

OM SKOLAN

Processtekniska Gymnasiet grundades 1996 i ett samarbete mellan Munkedals kommun och Arctic Paper, ett samarbete som fortfarande lever. Vi utbildar Processoperatörer/Drifttekniker för arbete inom Processindustrin i regionen. 

Vi är en liten skola vilket leder till att alla syns och hörs. Elever får mycket lärartid och tid för extrahjälp finns att tillgå oavsett om du har lätt eller svårt för dig.

Vårt nära samarbete med Arctic Paper samt andra företag inom processindustrin gör att det finns goda möjligheter att få ett välbetalt sommarvikariat samt viktig erfarenhet och ett stort kontaktnät. Vi har modernt undervisningsmaterial och en stor verklighetsanknytning.

Skolan är sedan 2007 certifierad av Teknikcollege vilket garanterar en utbildning av god kvalité.

 Yrket präglas av modern teknik, miljötänk och fokus på människa och säkerhet.  Arbetet består till stor del av att styra och optimera produktionsprocesser av olika slag.  Dagens industrijobb är tekniskt avancerade och mindre fysiska. Miljöhänsynen präglar allt arbete.

 

Då många av de möjliga arbetsgivarna är stora internationella företag finns det ofta möjligheter att klättra och utvecklas inom organisationen.


Processoperatörer övervakar och styr tillverkningen med hjälp av datorer från ett kontrollrum. Processoperatören har en helhetssyn över processflödet. Arbetsuppgifterna varierar beroende på tillverkningen och antalet personer som ingår i arbetslaget. Nedanstående uppgifter förekommer inom de flesta områden:

● Processövervakning
● Processtyrning
● Lösa akuta produktionsstörningar
● Provtagning och produktkontroll
● Förebyggande underhåll
● Kontroll av belastningar på inre och yttre miljö
● Ingå i utvecklingsprojekt om produktions- och kvalitetshöjande förändringsarbete

Vad lär jag mig på inriktningen?

Inriktningen processteknik ska ge kunskaper om kemiska eller mekaniska industriprocesser, kvalitetskontroll samt styr- och reglerteknik. Inriktningen kan leda till arbete med att planera och sköta driften vid kemiska eller mekaniska anläggningar där arbetet också kan innefatta flödeskontroller, tillståndsbedömningar och kvalitetsbedömningar.

Exempel på yrkesutgångar

Industrilackerare, Laboratorietekniker inom kemisk industri, Processoperatör

29 utbildningar på skolan ALTERNATIVT liknande utbildningar på andra skolor

karta-google
minuters restid från