Naturbruksprogrammet vänder sig till dig som vill arbeta med växter, djur, mark, vatten eller skog. Du utvecklar din förmåga att bruka naturen. Du får större förståelse för naturens mångfald och hur olika verksamheter påverkar naturen. Du lär dig också biologi, ekologi, teknik och ekonomi. På programmet läggs stor vikt vid arbetsmiljöfrågor för att undvika arbetsskador och för att bygga upp en god hälsa.

Du kan börja jobba direkt efter utbildningen eller fortsätta studera inom Yrkeshögskolan. Du kan också välja att läsa extra kurser för att studera vidare på högskolan.

OM SKOLAN

Dinglegymnasiet är en liten skola där alla är välkomna och där varje elev blir sedd. Skolan erbjuder Naturbruksprogrammet med följande inriktningar:

Djurvård med yrkesutgångar mot Hund och Djurvård. Väljer du att läsa djurvårdsutgången kan du bland annat arbeta som djurvårdare på gårdar, djurparker, kliniker eller i zoobutik. Hundutgången ger dig bland annat möjlighet att arbeta på eller driva eget hunddagis.

Hästhållning erbjuder dig möjligheten att genomföra examination för att bli diplomerad hästskötare. Du kan arbeta i stall och på ridskolor, eller annan verksamhet för professionell hästhållning.

Trädgårdsinriktningen lär dig om grönyteskötsel, anläggning och odling. Du får möjlighet att efter avslutad utbildning kunna jobba på golfbanor, kyrkogårdar eller med trädgårdsanläggning/trädgårdsodling.

Bristen på arbetskraft är stor i alla naturbrukets branscher, så du har goda möjligheter att få jobb direkt efter utbildningen. Utbildningen kommer att ske i nära samarbete med de olika branscherna inom naturbruket.   

Naturbruksprogrammet på Dinglegymnasiet kan ge dig grundläggande behörighet till vidare studier direkt efter gymnasiet. Vi erbjuder även naturvetenskaplig behörighet som kan kombineras med inriktningskurserna och APL. Läser du naturvetenskaplig profil har du 15 veckors APL, om du väljer att läsa naturbruksprogrammet med annan profil har du 18 veckors APL.

Saknar du några betyg erbjuder vi även IM-programmen programinriktat val och yrkesintroduktion (för enskild).

Skolan har ett internat för de som bor långt bort. På kvällarna arbetar fritidsledare på skolan så det finns alltid personal på plats.

Vad lär jag mig på inriktningen?

Inriktningen trädgård ska ge kunskaper om mark, växter, växtmiljöer och trädgårdens betydelse i samhället. I inriktningen betonas biologiska, tekniska, och ekonomiska kunskaper för god kvalitet på produkter och tjänster. Kunskaper om växter är centralt för allt arbete inom trädgårdsbranschen. Inriktningen kan till exempel leda till arbete med trädgårdsanläggning, odling, skötsel av utemiljöer eller med trädgårdstjänster.

Exempel på yrkesutgångar

Skötsel av utemiljöer, Trädgårdsanläggning, Trädgårdsodling - friland, Trädgårdsodling - växthus, Trädgårdstjänster

31 utbildningar på skolan ALTERNATIVT liknande utbildningar på andra skolor

karta-google
minuters restid från