Idrotter

Praktiska Trollhättan erbjuder inga idrotter (NIU och/eller RIG)

Individuella val

Praktiska Trollhättan erbjuder inga individuella val inför år 1

Språk som kan väljas till år 1

Praktiska Trollhättan erbjuder inga språk inför år 1

Instrument på Estetiska programmet inriktning Musik

Praktiska Trollhättan erbjuder inga instrument

Profil

Praktiska Trollhättan har ingen särskild profil

OM SKOLAN

Praktiska Gymnasiet är skolan mitt i arbetslivet

Vårt samarbete med de olika branscherna gör att vi håller koll på vad marknaden behöver för arbetskraft. Vi utbildar för att det ska leda till jobb.

Vi tror att det du kan lära dig på en arbetsplats, ska du också få möjligheten att lära dig där. Givetvis med stöttning från både lärare på skolan och handledare på arbetsplatsen. På skolan ger vi dig de teoretiska kunskaperna och chansen att pröva och öva på ditt yrke.
 

karta-google
minuters restid från