Idrotter

Dinglegymnasiet erbjuder inga idrotter (NIU och/eller RIG)

Individuella val

Dinglegymnasiet erbjuder inga individuella val inför år 1

Språk som kan väljas till år 1

Dinglegymnasiet erbjuder inga språk inför år 1

Instrument på Estetiska programmet inriktning Musik

Dinglegymnasiet erbjuder inga instrument

Profil

Djursjukvård, Hund, Djurpark, Häst, Djurvård - NV, Hund - NV, Häst - NV, Trädgård, Trädgård - NV, Lantbruk, Lantbruk NV

OM SKOLAN

Dinglegymnasiet är en liten skola där alla är välkomna och där varje elev blir sedd. Skolan erbjuder Naturbruksprogrammet med följande inriktningar:

Djur med yrkesutgångar mot Hund, Sällskapsdjur och Djursjukvård. Väljer du att läsa djurinriktning kan du t.ex. bli hästskötare, arbeta i Zoo-butik, arbeta som djurvårdare i djurpark eller arbeta med hundar. 

Lantbruk med yrkesutgång mot Häst och lantbruk. Väljer du att läsa lantbruk kan du jobba som maskinförare i lantbruket eller i närliggande branscher.

Trädgård med yrkesutgångar mot grönytor/fastighetsskötsel, anläggning och odling. Väljer du trädgård kan du jobba på golfbanor, kyrkogårdar eller med trädgårdsanläggning/trädgårdsodling.

Bristen på arbetskraft är stor i alla naturbrukets branscher, så du har goda möjligheter att få jobb direkt efter utbildningen. Utbildningen kommer att ske i nära samarbete med de olika branscherna inom naturbruket.   

Naturbruksprogrammet har under alla tider varit en grund även för vidarestudier och så är det fortfarande. Möjligheter att läsa vidare finns på t.ex. Sveriges Lantbruksuniversitet eller andra universitet/högskolor.

Skolan har ett internat för de som bor långt bort. På kvällarna arbetar fritidsledare på skolan så det finns alltid någon personal att fråga om det är något.

karta-google
minuters restid från