Idrotter

Lärlingsgymnasiet erbjuder inga idrotter (NIU och/eller RIG)

Individuella val

Lärlingsgymnasiet erbjuder inga individuella val inför år 1

Språk som kan väljas till år 1

Lärlingsgymnasiet erbjuder inga språk inför år 1

Instrument på Estetiska programmet inriktning Musik

Lärlingsgymnasiet erbjuder inga instrument

Profil

Yrkesutgång: Lastbilsförare, Yrkesutgång: Bussförare

OM SKOLAN

Skolinspektionen ger Lärlingsgymnasiet högsta betyg. Inga anmärkningar vid regelbunden tillsyn.

Skolan har bl a:

  • hög trygghet och studiero

  • åtgärder för att förebygga och förhindra kränkande behandling

  • bra styrning och utveckling av verksamheten

  • hög anställningsbarhet

karta-google
minuters restid från