Idrotter

Processtekniska Gymnasiet erbjuder inga idrotter (NIU och/eller RIG)

Individuella val

Processtekniska Gymnasiet erbjuder inga individuella val inför år 1

Språk som kan väljas till år 1

Processtekniska Gymnasiet erbjuder inga språk inför år 1

Instrument på Estetiska programmet inriktning Musik

Processtekniska Gymnasiet erbjuder inga instrument

Profil

Processtekniska Gymnasiet har ingen särskild profil

OM SKOLAN

Processtekniska Gymnasiet grundades 1996 i ett samarbete mellan Munkedals kommun och Arctic Paper, ett samarbete som fortfarande lever. Vi utbildar Processoperatörer/Drifttekniker för arbete inom Processindustrin i regionen. 

Vi är en liten skola vilket leder till att alla syns och hörs. Elever får mycket lärartid och tid för extrahjälp finns att tillgå oavsett om du har lätt eller svårt för dig.

Vårt nära samarbete med Arctic Paper samt andra företag inom processindustrin gör att det finns goda möjligheter att få ett välbetalt sommarvikariat samt viktig erfarenhet och ett stort kontaktnät. Vi har modernt undervisningsmaterial och en stor verklighetsanknytning.

Skolan är sedan 2007 certifierad av Teknikcollege vilket garanterar en utbildning av god kvalité.

 Yrket präglas av modern teknik, miljötänk och fokus på människa och säkerhet.  Arbetet består till stor del av att styra och optimera produktionsprocesser av olika slag.  Dagens industrijobb är tekniskt avancerade och mindre fysiska. Miljöhänsynen präglar allt arbete.

 

Då många av de möjliga arbetsgivarna är stora internationella företag finns det ofta möjligheter att klättra och utvecklas inom organisationen.


Processoperatörer övervakar och styr tillverkningen med hjälp av datorer från ett kontrollrum. Processoperatören har en helhetssyn över processflödet. Arbetsuppgifterna varierar beroende på tillverkningen och antalet personer som ingår i arbetslaget. Nedanstående uppgifter förekommer inom de flesta områden:

● Processövervakning
● Processtyrning
● Lösa akuta produktionsstörningar
● Provtagning och produktkontroll
● Förebyggande underhåll
● Kontroll av belastningar på inre och yttre miljö
● Ingå i utvecklingsprojekt om produktions- och kvalitetshöjande förändringsarbete

1 utbildningar på skolan ALTERNATIVT liknande utbildningar på andra skolor

karta-google
minuters restid från