• okt
 • nov
 • dec
 • jan
 • feb
 • mar
 • apr
 • maj
 • jun
 • jul
 • aug
 • sep
 • okt
Reservantagningen avslutasReservantagning till gymnasieskolor i Fyrbodals antagningsområde avslutas och elevinloggningen stängs.10 sep kl 16
Viktiga händelser och datum antagningsår 2020
Kommande händelse